Festival znanosti - Rovinj

Tinker Labs Rovinj, Obala Alda Rismonda 5, Rovinj
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Daša Munđar Debeljuh, Blanka Žagar: I tvoje ruke mogu spasiti život! 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Blanka Žagar: Ima li života bez kemije? 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Blanka Žagar: Kako je nastao život? 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. Radionica 5. i 6. razred osnovne škole