Festival znanosti - Slavonski Brod

Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
ZEMLJA – ISKON I PLODNOST, SNAGA I SAN Motiv zemlje na filmu i u umjetnosti riječi, Jasna Šego, Irena Krumes 6.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Ana Reklović, Sara Kramosta, Kristina Kokalović, Nika Titutek: Život emocija 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Magdalena Marić: Život jedne učitaljice 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ljiljana Tonkić: Medijski spinovi i utjecaj na život malog čovjeka 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Marina Petrić, Iva Živić: Nastanak života – znanost i vjera 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Anja Dujić, Lana Lukačević: Život u pričama 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Darko Majski: Život jednog mozga 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ina Ćurković: Život u srednjem vijeku 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
David Šišmanović: Nastanak i podrijetlo života na zemlji 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Blanka Tadić: Vojta 6.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Biomimikrija - Inovacija inspirirana životom, autori: Marko Vilić, Jure Marijić, Mirko Karakašić, Željko Ivandić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Maslina – „Drvo života“, autori: Ljiljana Božić-Ostojić, Željka Mesić, Nataša Romanjek Fajdetić, Mihaela Blažinkov 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
Život i tehnologija – kiborzi, autori: Sara Havrlisan i Štefanija Klarić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti i građanstvo
Život je igra staklenih perli, autori: Daniel Novoselović, Josip Cumin, Dejan Marić, Tomislav Šolić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Život kroz objektiv, autori: Dražen Turinski, Ilija Svalina, Sara Havrlišan 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Životni vijek konstrukcija – od otvorenja do otkaza, autori: Jure Marijić, Marko Vilić; Ivan Grgić, Mirko Karakašić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
90 godina neutrona, autori: Nikolina Berić, Andrijana Milinović, Ivan Opačak, Aleksandar Bašić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole i studenti
Iron Man na liniji montaže, autori: Gordana Zeba i Mirjana Čičak 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i studenti
Živi robot - ksenobot, autori: Mirjana Čičak i Gordana Zeba 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole i studenti
Riječ kroz život, autori : Antonija Vukašinović, Marija Karačić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole i studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život zvuka: od fonografa do smartfona, autori i izvođači: studenti dramske skupine i pjevačkog zbora, Voditelji: Luka Stilinović i Zrinka Šimunović 2.5.2022., 2.5.2022., 4.5.2022. Predstava predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Zdrav ritam životnih aktivnosti, Hrvoje Sivrić 2.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
'Life of a nanny', Zrinka Fišer, studenti i studentice I godine Izvanrednog sveučilišnog preddiplomskog studija RPOO 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti i građanstvo
Stres u studentskom životu i kako se nositi s njime, autori: Ivana Hanzec Marković, Bernarda Veseličić, Vesna Jerković i Ivana Smolčić Jerković 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
Škola zdravog života, voditeljica Ana Mirosavljević 3.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1.razred srednje škole
Život čovjeka, autori: Višnja Vekić-Kljaić i studenti 3g. prediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 4.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole i studenti
Život – jučer, danas, Mirko Cobović 5.5.2022. predavanje studenti
Život i kultura u ruralnim sredinama na području brodskog Posavlja od početka do sredine 20. stoljeća, Josip Jagodar 5.5.2022. predavanje studenti
Početak školskog života: spremnost za školu i rana školska prilagodba djece urednog razvoja i djece s teškoćama, voditelji: Ivana Hanzec Marković, Katarina Šarčević Ivić-Hofman 6.5.2022. radionica studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Umjetna inteligencija u svakodnevnom životu, Marko Martinović 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Matematikom kroz život, Maja Čuletić Čondrić 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole i studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mladi i online kupovina – rezultati istraživanja potrošačkih navika generacije, Višnja Bartolović i Ivana Bratanić 2.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Životni ciklus proizvoda, Anita Kulaš Mirosavljević 2.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kružni tok ekonomskog života, Lena Sigurnjak 2.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kvaliteta života, Andreja Katolik Kovačević 3.5.2022. predavanje 5. i 6. razred osnovne škole
UNICEF u Hrvatskoj - zaštita prava djece i mladih, Sanja Knežević 3.5.2022. predavanje 5. i 6. razred osnovne škole

Kratice lokacija:

UNISB SF1 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
GKSB - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg S.Miletića 12