USBRI: Putujući znanstvenici

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 10:45 - 11:30

Organizator:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole