Marija Maksimović: Tangram

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:45 - 11:30

Mjesto održavanja:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole