Sok crvenog kupusa kao indikator ( kako se mijenja boja različitih otopina ako u njih dodamo sok crvenog kupusa), Ivanka Budić-Kralj

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 11:00 - 13:00

Organizator:
OŠ Benkovac, Benkovac, A. Mihanovića 21b

Vrsta događanja:
Demonstracijski pokusi

Publika:
Osnovna škola