Napravimo dugu, Bojana Oreb

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 11:30 - 12:30

Organizator:
OŠ Benkovac, Benkovac, A. Mihanovića 21b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola