Mozak u akciji: Inteligentni izazovi, voditeljice: Tihana Mauhar, Mladenka Horvat, Petra Babić, Ivana Dumbović

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Dječji vrtić ZLATARSKO ZLATO, Ulica kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole

Detalji

Radionica „Mozak u akciji: Inteligentni izazovi“ osmišljena je s ciljem predstavljanja pojma inteligencije djeci predškolske dobi. Inteligencija može biti apstraktan pojam za razumijevanje maloj djeci, no ne i ako se prezentira kroz priču i igru. Svako dijete dobit će svoj primjerak gipsanog mozga koji će moći proučavati i oslikati po želji, a kroz pomno osmišljene aktivnosti odgojiteljice će djeci predstaviti svaku od Gardnerovih vrsta inteligencija. Nakon provedenih aktivnosti djeca će sama procijeniti koji tip inteligencije je kod njih najbolje razvijen, odnosno koji zadaci su im bili najlakši, a koji najteži. 

Biografija:

Tihana Mauhar rođena je u 1994. godine u Zlataru, gdje je završila i srednju školu, smjer Upravni referent. Magistrirala je psihologiju 2019. godine u Zagrebu, a trenutno radi kao stručni suradnik psiholog u Dječjem vrtiću i jaslicama Zlatarsko zlato. Završila je Program stjecanja pedagoških kompetencija, čime je stekla titulu profesora psihologije, te prvi stupanj Transakcijske analize - TA101. Profesionalni interesi su joj neuroznanost, psihoanaliza, rani razvoj djece te rad s darovitom djecom i učenicima, na čemu se trenutno dodatno usavršava. Članica je Hrvatske psihološke komore i Društva psihologa KZŽ. 

Ivana Dumbović rođena je 1989. godine u Zaboku. Završila je opću gimnaziju u Srednjoj školi Zlatar. Upisuje studij ranog i predškolskog odgoja u Čakovcu, koji završava 2012.godine. Trenutno radi kao odgojitelj u Dječjem vrtiću i jaslicama Zlatarsko zlato. Profesionalni interesi su joj daljnje profesionalno usavršavanje te jačanje vlastitih kompetencija i autonomije

Mladenka Horvat rođena je 1990. godine u Zaboku. Srednju školu (smjer opća gimnazija) završava u Zlataru 2009. godine. Studij ranog i predškolskog odgoja završava 2012. godine u Zagrebu. Trenutno radi kao odgojiteljica u Dječjem vrtiću i jaslicama Zlatarsko Zlato u Zlataru. Početkom 2024. godine završava obrazovanje i osposobljava se za Razvoj i dizajn web sučelja u Wordpress-u. Profesionalni interesi su joj i dalje razvijati i usavršavati stečene kompetencije te dodatno jačati kompetencije za poticanje dječjeg likovnog stvaralaštva.

Petra Babić rođena je 1998. godine u Zaboku. Upisuje smjer Opća gimnazija u Srednjoj školi Zlatar i završava ga 2017. godine. Nakon preddiplomskog studija upisuje diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te ga završava 2022. godine. Trenutno radi kao odgojiteljica u Dječjem vrtiću i jaslicama Zlatarsko zlato u Zlataru. Profesionalni interesi su joj unapređivanje postojećih i stjecanje novih kompetencija u polju likovnog i glazbenog stvaralaštva.