U potrazi za crkvom sv. Aleksandra: istraživanje lokaliteta Tkon – Poljane, voditelj: Tomislav Fabijanić

Datum i vrijeme:
subota 27.4.2024., 18:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
Interpretacijski centar pomorske baštine, Tkon

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Detalji

Područje Tkona vrlo je bogato arheološko-povijesnom baštinom. Već krajem 19. st. spominju se nalazi rimskih zidova i grobova na području Poljana, a zanimljivo je i „iskopavanje“ lokalnog župnika na jednoj  kamenoj gomili. Prema usmenoj predaji i recentnijim povijesnim istraživanjima pretpostavilo se da se upravo pod tom gomilom kriju ostaci crkve sv. Aleksandra Pape (rimski biskup iz 2. st.), čije relikvije se čuvaju u  župnoj crkvi sv. Tome u Tkonu. Arheološka istraživanja gomile obavljena su u više kampanja od 2015. do 2023. a njima se utvrdilo da se ispod gomile zapravo kriju ostaci rimske vile rustike, a ne crkve. Međutim, na položaju udaljenom cca 70 m od vile, uz samo more, otkriveni su ostaci struktura koji se doimaju poput kasnoantičkih grobova. Možda se upravo tu nalazila crkva sv. Aleksandra? Odgovor na to pitanje pružiti će daljnja istraživanja, a u sklopu Festivala znanosti 2024. javnosti će biti prezentirani rezultati arheoloških iskopavanja i dio pronađenog materijala.