„Pametno s ChatGPT-em“, voditelji: Katica Balenović, Jakov Proroković

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 11:30 - 12:30

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12

Vrsta događanja:
predavanje, radionica, prezentacija

Publika:
2.,3. i 4.razred srednje škole

Detalji

U svijetu digitalnog društva, razvoj naprednih tehnologija poput umjetne inteligencije (AI) najbolje se ogleda kroz generativnu tehnologiju za stvaranje teksta (npr. ChatGPT, Bard/Gemini i drugi), koja u svojim odgovorima na različite upite emulira neke od ljudima svojstvenih jezičnih i kognitivnih vještina. Cilj predavanja je potaknuti učenike i studente na kritičko promišljanje o korištenju ove tehnologije u učenju stranog (engleskog) jezika. Studenti će, vodeći se uputama mentora izv.prof.dr.sc. Katice Balenović i Jakova Prorokovića, prethodnim timskim radom istražiti mogućnosti korištenja velikih jezičnih modela (engl. large language models) kao alata za učenje stranog jezika imajući na umu da je stvarna (živa) interakcija u razrednom okruženju ključna za učenje jezika.