Umjetna inteligencija u matematici, voditeljice: Ivana Supičić, Kristina Pijaca

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 8:00 - 10:00

Mjesto održavanja:
Pomorska škola Zadar, Ante Kuzmanića 1, Zadar

Vrsta događanja:
predavanje, radionica, prezentacija

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Detalji

U svakodnevnom životu, bilo privatnom ili poslovnom, koristimo mnogo različitih aplikacija umjetne inteligencije, a da možda toga nismo niti svjesni. Kroz diskusiju ćemo saznati što za učenike predstavlja UI i da li je koriste u svakodnevnom životu. Kratko ćemo ih upoznati sa poviješću UI.  Napredak tehnologije i primjena alata koji se temelje na UI neće zaobići ni matematiku. UI je uključena u nastavu matematike preko digitalnih alata. Pokazat ćemo na primjerima koji su to alati (Microsoft Copilot, Chat GPT, Photomath,, Geogebra, Wolfram Alpha, Magic school, ..)  i neke radove, naše i učeničke,  napravljene sa njima. Dobit će zadatke koje će trebati riješiti uz pomoć UI. Skrenut ćemo pažnju na prednosti i nedostatke korištenja umjetne inteligencije u nastavi matematike. Učenike ćemo potaknuti da koriste digitalne alate UI na način da istražuju i budu kreativni, ali da istovremeno razvijaju kritičko mišljenje.