AI protiv ljudske inteligencije: projekt izrade i prezentacije slikovnica studenata Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, voditelj: Josip Uglešić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 18:30 - 19:30

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i, Zadar

Vrsta događanja:
predavanje, radionica, prezentacija

Detalji

Prezentacija i radionica AI protiv ljudske inteligencije kao ideju ima predstaviti kreativni proces izrade slikovnica koje studenti izrađuju u sklopu kolegija Medijska kultura. Jednu slikovnicu studenti izrađuju vlastoručno, dakle crtežima i tekstom koji će biti ručno napisan. Drugu slikovnicu izrađivat će pomoću umjetne inteligencije. Koristit će alate za generiranje teksta i generiranje slika. Obje slikovnice imat će istu temu, a studenti će nakon izrade, u sklopu festivala znanosti predstaviti svoj rad te publici prezentirati i teorijski dio čitavoga procesa. Kratkom prezentacijom o temeljnim postavkama umjetne inteligencije uvest će publiku u sam događaj. Nakon toga, predstavit će obje slikovnice, a zatim podijeliti anketu u kojoj će se tražiti odgovor koja je slikovnica bolja i zašto! Tako će se dobiti odgovori naklonosti publike ljudskoj ili umjetnoj inteligenciji, a i vidjet će se kolika je perspektiva popularnosti i vladanja umjetne inteligencije u budućnosti.