Ekološka inteligencija, voditeljica: Ana Šimunić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:45 - 11:45

Mjesto održavanja:
OŠ Smiljevac, Zadar, Ivana Lucića 47

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole

Detalji

Radionicu provode izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić i studentice Marija Marković i Barbara Vidović.  Započet će kratkim uvodom u to što znače pojmovi inteligencija, ekološka inteligencija i ekološka psihologija. Objasnit će se na koji način prirodno okruženje utječe na fizičko i mentalno zdravlje čovjeka i na koji ljudi mogu djelovati na okolinu, kroz raspravu s učenicima. Na kraju ovog dijela, učenici će uz pomoć voditeljica radionice pokušati osmisliti što više vrsta ekološki (ne)inteligentnog ponašanja i njihovih posljedica (15 minuta). U drugom, duljem dijelu radionice (25 minuta), učenici će se podijeliti u tri grupe kako bi igrali društvenu igru ,,Eko pitalica'', koja se sastoji od pitanja i odgovora iz tri kategorije: okoliš, biljke i životinje. Osim dobre zabave, svrha ove igre je provjeriti znanje učenika o navedenoj tematici i pomoći učenicima da prošire svoje znanje. U trećem i završnom dijelu (5 minuta) učenicima će se postaviti nekoliko pitanja za ponavljanje naučenog i razjasnit će se eventualne nedoumice. Glavni cilj radionice je osvijestiti potrebu uspostavljanja i održavanja zdravog odnosa čovjeka i okoliša, odnosno poticati ekološku inteligenciju.