Matematička inteligencija- primjena inteligencije u rješavanju matematičkih problema, voditelj: Emir Agić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 15:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4

Vrsta događanja:
radionica, predavanje, prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole

Detalji

Matematička inteligencija je sposobnost osobe da razumije, analizira i rješava matematičke probleme na učinkovit i kreativan način. Ova vrsta inteligencije obuhvaća sposobnost primjene matematičkih principa na različite situacije, kao i razumijevanje apstraktnih koncepta i njihovih međusobnih odnosa.  U rješavanju matematičkih problema, matematička inteligencija omogućuje pojedincu da identificira bitne informacije, razvije strategiju za rješavanje problema, primijeni odgovarajuće matematičke alate i tehnike, te interpretira rezultate na smislen način. Osim toga, matematička inteligencija uključuje i sposobnost razmišljanja logički, prepoznavanja obrazaca i donošenja zaključaka na temelju matematičkih principa.  Važno je napomenuti da matematička inteligencija nije samo vezana uz sposobnost računanja ili memoriranja formula, već se odnosi i na dublje razumijevanje matematičkih koncepta i njihovu primjenu u različitim kontekstima. Stoga, razvoj matematičke inteligencije podrazumijeva poticanje kritičkog razmišljanja, eksperimentiranja i rješavanja problema na kreativan način. Učenici će se kroz niz primjera upoznati sa različitim strategijama rješavanja matematičkih problema.