Elementarne igre u funkciji razvoja lingvističke i logičko matematičke inteligencije djece, voditeljica: Jelena Alić

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 13:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
Osnovna škola Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 68, Poličnik

Vrsta događanja:
radionica, predavanje

Detalji

Igru možemo definirati kao slobodnu psihofizičku djelatnost, čiji sadržaj omogućavaju samo-izražavanje djeteta i pruža mu veliko zadovoljstvo. Primjenom igara utječe se na psihički i somatski rast i razvoj  djeteta, kao i razvoj psiho-motoričkih sposobnosti (Kosinac, 2011). Elementarne igre su one igre koje: nemaju ustaljena i strogo definirana pravila; pravila su im jednostavna te se mogu  prilagođavati s obzirom na dob i spol igrača te s obzirom na postavljene ciljeve i zadatke. Postavljeni ciljevi i zadatci mogu uz usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja uključivati i razvoj više vrsta inteligencija.  Gardner prema svom modelu višestrukih inteligencija navodi kako postoji više vrsta inteligencija: lingvistička, logičko-matematička, spacijalna, glazbena, tjelesno-kinestetička, intrapersonalna, interpersonalna, naturalistička, spiritualna i egistencijalističku (Gardner, 2003). Ovo predavanje  i radionica namijenjeno učiteljima i odgojiteljima naglasak će staviti na elementarne igre koje mogu utjecati na razvoj lingvističke i logičko-matematičku inteligencije.