Inteligencija u prirodi, voditeljica: Marijana Škunca-Vrkić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 11:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar, dr. Franje Tuđmana 24/G

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
2.,3. i 4.razred srednje škole

Detalji

Radionica u kojoj će učenici pomoću  GLOBE protokola  koristiti primjenu inteligencije na praktičan način u prirodi. Učenici će pomoću klinometra izmjeriti visinu i prsni promjer stabala, gustoću pokrova te odrediti biomasu travnjaka. Dobivene podatke za visinu stabla  usporedit će s podatcima dobivenih iz  NASA- inog digitalnog alata za mjerenje visine - GLOBE Observer. Nakon analize podataka učenici će svoje zaključke i opažanja prezentirati u obliku plakata.