Glazbeno ruho klimatskih promjena (Sandra Milovac, Melita Barić Tominac)

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 14:15 - 14:30

Mjesto održavanja:
Tehnička škola Ruđera Boškovića (Ul. Stanka Vraza 15, 32100, Vinkovci)

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
A108

Detalji

Na prvi pogled, glazba i molekule koje uzrokuju efekt staklenika i klimatske promjene ne izgledaju kao povezane teme. Međutim, s učenicima smo istražili ideju o tome kako umjetnost, poput glazbe, može poslužiti kao sredstvo za podizanje svijesti o klimatskim promjenama. U zadnjem desetljeću značajan je porast prosječne temperature na površini Zemlje, što se povezuje s povećanim emisijama stakleničkih plinova primjerice ugljičnog dioksida, metana, vodene pare i freona . I glazba i kemija su fascinantni predmeti koji uključuju kreativnost i znanstvena načela.

Cilj: Povezati gibanje, svojstva i strukturu stakleničkih plinova te ih izraziti glazbom.

Učenici prave modele molekula, istražuju njihova svojstva i utjecaj na globalno zagrijavanje.

Istraživačkim metodama učenici povezuju zvuk sa gibanjem, strukturom i svojstvima molekula metana, vodene pare, ugljikovog dioksida, dušikovog(I) oksida, freona 12, freona 22, sumporovog heksafluorida koji se nalaze u sastavu stakleničkih plinova.

Učenici kritički promišljaju i pažljivo biraju aktivnosti, te ih povezuju sa ranije stečenim znanjima.

Rezultate projekta moguće je predstaviti široj zajednici.

Individualne i kolektivne akcije poput ove na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini ključne su u suočavanju s ovim izazovom. Iako glazba sama po sebi neće utjecati izravno na molekule odgovorne za globalno zagrijavanje, ona može imati važnu ulogu u stvaranju svijesti i poticanju učenika i šire zajednice na djelovanje u vezi s klimatskim promjenama.

 

Biografija:

Sandra Milovac rođena je 7. listopada 1970. u Spaichingenu u Republici Njemačkoj. U Vinkovcima završava osnovnu školu i Srednju ekonomsku školu, a u Osijeku Srednju glazbenu školu „Franje Kuhača“ dva smjera – suradnika u nastavi glazbe i solista pjevača uz pojačanu nastavu klavira. U Osijeku na Pedagoškoj akademiji diplomirala je u zvanju profesora glazbene kulture. U Gimnaziji M.A. Reljkovića u Vinkovcima zaposlena je od 1. rujna 1993. godine na mjestu nastavnika glazbene umjetnosti. Petnaest godina je bila voditeljica međužupanijskog aktiva nastavnika glazbene umjetnosti za pet slavonskih županija. Surađivala je u timu za organizaciju državne mature u Republici Hrvatskoj, te na državnoj razini je aktivno uključena u tim za videolekcije i-nastave. Recenzent je udžbenika za glazbenu umjetnost, te godinama vodi razne pjevačke zborove i sastave. Na državnoj razini osvaja visoka mjesta sa školskim zborom „Dionizije“, a tridesetak godina radi kao vanjski suradnik i aktivno nastupa u KUD-u Šumari u Vinkovcima. Uključuje se u mnoge projekte na državnoj i međunarodnoj razini. U statusu je profesora izvrsnog savjetnika.

 

 

Melita Barić Tominac rođena je 22. travnja 1964. u Vinkovcima, gdje završava OŠ i Gimnaziju. Završila je Pedagoški fakultet u Osijeku smjer biologija i kemija. Stupanj magistra znanosti stekla je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. U Gimnaziji M. A. Reljkovića zaposlena je od 1989. godine, na radnom mjestu predavača kemije. Od školske godine 2012./2013. voditelj je ŽSV-a za profesore kemije srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije. Član je Županijskog i Državnog povjerenstva za natjecanje iz Kemije . Na školskim, županijskim i državnim stručnim skupovima održala je niz predavanja i radionica. Koautorica je udžbenika i zbirki zadataka iz kemije za 1., 2. ,3. .i 4. razred gimnazije, kao i digitalnih obrazovnih sadržaja za iste razrede. U statusu je profesora izvrsnog savjetnika.