Inteligentna kemija

Datum i vrijeme:

Mjesto održavanja:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
Interpretativna šetnja

Publika:
S3 - 2., 3. i 4. razred srednje škole S4 – studenti

Lokacija (prostorija):
Zgrada VVG

Detalji

Interaktivna šetnja u svijetu kemijski elemenata. 

Biografija:

Prof.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.struč.stud. u trajnom zvanju

Rođena je 03. svibnja 1971. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisala je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer kemija, doktorirala 2009 ekoinženjerstvo. Koautorica i autorica je četrnaest (14) autorskih knjiga od čega su (4) Sveučilišni udžbenici iz područja kojima se znanstveno bavi. Uz navedeno je i autorica (4) znanstvena poglavlja u Sveučilišnim knjigama te (1) stručnog poglavlja u knjigi. U zvanje redovitog sveučilišnog profesora izbrana je 2023. godine. Na Veleučilištu Velika Gorica trenutno obnaša funkciju prodekanice za znanost te radi kao profesor. Nositelj je predmete: Kemija, kemija zagađivala, Zelena logistika, Metode procjene utjecaja na okoliš, Gospodarenje otpadom, Geokemija okoliša i Zaštita okoliša i kulturnih dobara. Za svoj znanstveni rad dobila je  državnu nagradu za znanost 2019. godine te nagradu National Geographic Hrvatska 2020godine za projekt zelena optika.  Autorica  i kooautorica je preko 170 znanstvenih i stručnih radova te 14 elaborata iz struke.  Ukupan broj citata u Web of Science je 58 , h-indeks: 4 dok je u Scopusu: 79. H-indeks:5, što je ukupno 137 citata. Na Google Scholaru od 2015. godine ima 417 potvrđenih citata, h-indeks 10 i10-indeks 10.