Čurčija: Kompenzacije kao alat za privlačenje zaposlenika u organizacije

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 18:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Dvorana F

Detalji

Svaka organizacija nastoji privući zaposlenike čijim zapošljavanjem će potaknuti poslovni uspjeh. Međutim, u današnjim uvjetima poslovanja privlačenje kvalitetnih kandidata zahtjeva puno više od objavljivanja oglasa za posao. U skladu s time, tvrtke moraju biti usmjerene prema određenim kandidatima, promovirati slobodna radna mjesta i kapitalizirati svoje marketinške napore kako bi se istaknule u ponudi sjajnih prilika za posao. Mogući alat pri takvim organizacijskim naporima predstavlja sustav kompenzacije sa svojim aspektima. Privlačenje zaposlenika u vojnu organizaciju do prije petnaestak godina nije bio predmetom prevelikog interesa. No, uslijed primjene novih tehnologija, izražene konkurentnosti civilnih organizacija, učestale angažiranosti u borbenim operacijama te s tim u svezi pojave psihofizičkog i emocionalnog stresa, sve više vojnih organizacija suočava se s problemom privlačenja novaka i to posebno onih sa specijalističkim znanjima. Kao odgovor na takvu situaciju, nastoji se proširenom ponudom elemenata nagrađivanja poput beneficija privući kvalificirane kandidate.

 

Biografija:

Prof. Čurčija započinje s predavanjima na  Veleučilištu Velika Gorica u akademskoj godini 2010/2011. Tijekom početnog razdoblja izvodio je nastavu iz predmeta Upravljanje ljudskim potencijalima na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Upravljanje logističkim sustavima i procesima“. Kasnije je angažiran  i u nastavi iz kolegija Ekonomika poduzeća te Strateški menadžment na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Logistički menadžment“, gdje predaje i danas kao honorarni suradnik.

U srpnju 2022. doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu i stekao akademski naziv doktora društvenih znanosti iz polja ekonomije grana organizacija i menadžment.

Izabran je u naslovno nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sigurnosne i obrambene znanosti.

Autor je više različitih znanstvenih i stručnih radova iz područja upravljanja ljudskih potencijala, međunarodnih odnosa i vojne organizacije koji su objavljeni u odgovarajućim zbornicima i časopisima (https://dku.hr/zbornici-radova/).  

Mentor je studentima u izradi diplomskih radova na specijalističkom diplomskom stručnom studiju "Logistički menadžment".