Vučetić, Šaban: Upravljanje radom i prijenos snage suvremenog motora s unutarnjim izgaranjem

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 15:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Dvorana G

Detalji

Upravljanje radom suvremenog motora s unutarnjim izgaranjem je složen proces. Ovo izlaganje prikazuje implementaciju nove upravljačke jedinice motora koja je zamijenila izvornu (tvorničku) kojom je omogućeno podešavanje parametara rada motora kao što su količina ubrizganog goriva te trenutak preskakanja iskre na svjećici. Također je prikazan utjecaj pojedinih parametara na performanse motora. 

Nadalje, pomoću prijenosnika snage ostvaruje se kretanje motornog vozila. Sastoji se od sklopova u lancu transmisije od motora do kotača. U izlaganju objasnit će se različiti sustavi prijenosa snage - mehanički, hibridni i električni s principom rada sklopova i pružiti razumijevanje vučnih sposobnosti motornih vozila.

 

Biografija:

Ante Vučetić, rođen 1982. g. u Zadru. Diplomirao je 2010. g. na konstrukcijskom smjeru, usmjerenja motora i vozila, Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. 

Na Veleučilištu Velika Gorica predaje stručne predmete na studiju Motorna vozila. Područja istraživanja su upravljanje električnom opremom motora i vozila, istraživanje procesa izgaranja u cilindru motora, alternativna goriva s naglaskom na bioplin, konstrukcije motora s unutarnjim izgaranjem, energetska učinkovitost i emisije motora i motornih vozila, normizacija motora i motornih vozila. Kao autor ili koautor objavio je 33 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu.

 

Andrija Šaban, sveučilišni magistar inženjer strojarstva i sveučilišni magistar specijalist iz područja ekonomije i ekoinženjerstva. Radi u nastavnom zvanju višeg predavača na stručnom prijediplomskom studiju Motorna vozila, Veleučilišta Velika Gorica na kojemu od ožujka 2021. g. do danas obavlja dužnost pročelnika stručnog prijediplomskog studija Motorna vozila. Područje rada i interesa su strojarske konstrukcije, računalna grafika, proizvodne tehnologije te zaštita okoliša. Služi se engleskim, njemačkim i ruskim jezikom.