Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Emocionalna inteligencija,
voditelji: Anica Hunjet, Petra Furdi Šafarić

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 18:00 - 18:30

Mjesto održavanja:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1 (Zgrada: UNIN2)

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
studenti i opća populacija