Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Inteligentni pristup povećanju životnog vijeka armiranobetonskih građevina,
voditeljica: Ivanka Netinger Grubeša

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 19:30 - 20:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3 (Zgrada: UNIN1)

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti