Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Inteligencija komunikacije - mogu li spomenici mijenjati komunikaciju? Slučaj Varaždin,
voditelj: Vladimir Huzjan

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1 (Zgrada: UNIN2)

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti i opća populacija

Lokacija (prostorija):
UNIN2 - predavaona 115