Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

KREATIVNA INTELIGENCIJA,
voditeljice: Ivana Fojs i Ivona Kocijan

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 11:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
FOI, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija (prostorija):
FOI, dvorana za predavanja