Je li biljna inteligencija stvarna? Mirjana Martić i Mira Štimac

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 11:30 - 12:15

Mjesto održavanja:
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod

Vrsta događanja:
radionica, izložba, prezentacija

Publika:
viši razredi osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
školski vrt/učionica

Detalji

Ljudsko poimanje inteligencije, učenja i pamćenja je povezano sa mozgom, no iako ga biljke nemaju, vrlo inteligentno reagiraju na podražaje iz svog okružja, prepoznaju nepovoljne uvjete, namjerno im se prilagođavaju te inteligentno mijenjaju svoje ponašanje. Biljke osjećaju prepreke tijekom rasta te iz zaobilaze ili izbjegavaju, reagiraju na različite kemikalije, vlagu, temperaturu, intenzitet i kakvoću svjetlosti, koncentraciju kisika i ugljičnog dioksida, infekcije, parazite, oštećenja, zvuk i dodir. Na vanjske podražaje reagiraju promjenom metabolizma, pokretom ili morfološkim promjenama.

Biljke međusobno komuniciraju, konkuriraju za prostor, hranjiva, vodu te se na taj način prilagođavaju i adaptiraju. Mogu upozoriti  susjede  iste  vrste  u  slučaju  neposredne  opasnosti kako bi se pripremile za obranu od infekcije, insekata i dr. Mogu komunicirati i sa kukcima preko mirisa koji ih privlači, bakterijama i gljivicama sa kojima žive u simbiozi.

Biografija:

Mirjana Martić, rođena je 2. rujna 1965. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila je u Slavonskom Brodu. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer ratarstvo, upisala je 1984. Diplomirala je 1989. Godine. Radno iskustvo započela je iste godine u tvornici voća „Hladnjača“  u Slavonskom Brodu gdje je radila na poslovima  laboranta, a kasnije tehnologa u pogonu prerade voća i povrća. Radila je i na poslovima voditelja nabave i prodaje u Poljoprivrednoj ljekarni TJ Prom. Godine 2008. radi u Centru za politiku malih i srednjih poduzeća gdje je uključena u provedbu projekta “Od ovisnosti o državnim sredstvima do samozapošljavanja” koji u sklopu programa PHARE 2005. financira Europska unija. Radila je i na drugim projektima vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj. Od 2009. radi u Srednjoj školi “Matije Antuna Reljkovića“ kao nastavnik poljoprivrednih strukovnih predmeta i praktične nastave te kao vanjski suradnik na Veleučilištu u Slavonskom Brodu kao asistent, a od 2011. predavač za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana bilinogojstvo te postaje nositelj različitih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju Bilinogojstvo kao i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj. Bila je mentor studentima na nekoliko završnih i diplomskih radova spomenutih studija, danas Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Poslijediplomski doktorski studij upisuje na smjeru Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 2009./2010. te stiče naziv doktorice biotehničkih znanosti. Objavljuje veći broj znanstvenih i stručnih radova. Sudjeluje u okviru ESF-ova projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u radu radne skupine za izradu standarda zanimanja Fitomedicinski tehničar u svojstvu kordinatora radne skupine Fitomedicina, hortikultura i floristika u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, te u svojstvu članice radne skupine u izradi standarda zanimanja Agrotehničar te strukovnih kurikuluma Fitomedicinski tehničar, Hortikulturni tehničar dizajner, Cvjećarski tehničar dizajner, Cvjećar i Pomoćni cvjećar.

Sudjeluje na projektu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) naziva „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ kao autorica drugih obrazovnih materijala (DOM) za grupu 1. Poljoprivreda za izvršitelja Profil Klett d.o.o te objavljuje priručnike Principi uzgoja ratarskih kultura, Ishrana bilja i fertilizacija u ekološkoj proizvodnji, Štetni organizmi ratarskih kultura te Uzgojne mjere i zahvati u biljnoj proizvodnji na otvorenom. U okviru istog projekta  Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao članica radne skupine sudjeluje u vrednovanju skupova ishoda učenja i standarda kvalifikacije za sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina.

Kao recenzentica obrazovnih materijala za učenike i nastavnike za predmet Ratarstvo sudjeluje u izradi obrazovnih materijala i programa – Grupa 1. Razvoj programa za novo zanimanje/kvalifikaciju Agroprocesni tehničar sklopljenog u okviru projekta RCK Požega sklopljenog 13. prosinca 2022. godine, Poljoprivredno-prehrambene škole Požega. Članica je Društva agronoma Slavonski Brod.

 

Mira Štimac, rođena je 28.10.1966. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila je u Slavonskom Brodu, a srednjoškolsko obrazovanje u COUO „Rade Končar u Slavonskom Brodu koje je završilo 1985. godine.  Agronomski fakultet u Zagrebu upisuje 1985. godine kojeg završava 1991. godine i stječe naziv diplomirani

inženjer poljoprivrede smjer – ratarstvo. Pripravnički staž odrađuje u AK „Jasinje” i ostaje raditi kao tehnolog u proizvodnji do odlaska firme u stečaj 2004. godine. Radila je kao prodajni savjetnik u privatnoj tvrtki, kao samostalni obrtnik u prodaji ljekovitih pripravaka, kao kontrolor u Nadzornoj stanici

za ekološku proizvodnju. Od 2014. godine zaposlena je u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića kao nastavnica poljoprivrednih strukovnih predmeta i praktične nastave. Bila je mentor učenicima na obrani završnih radova, mentor nastavnicima i studentima u polaganju stručnih ispita, te mentor na

državnom natjecanju WorldSkills u disciplini Agro. Nositelj je nekoliko školskih projekata i državni projekt „Golica – uljna kraljica” te član međunarodnog eTwinning projekta Baš je In biti Green. Član je Društva agronoma Slavonski Brod.