Umjetna inteligencija,
autor: Petar Nakić

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 12:00 - 12:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB SF2

Detalji

Umjetna inteligencija postaje naša svakodnevnica. Uskoro će sudjelovati u svim porama
našeg života. Malo ljudi zna na kojem se principu rada temelji rad umjetne inteligencije.
Prezentacija prikazuje način rada, algoritme koji se koriste u samom radu umjetne
inteligencije, te gdje ima najveći utjecaj sama umjetna inteligencija.

Biografija:

Petar Nakić, mag. ing. rač., pred.

Tehnički odjel, Sveučilište u Slavonskom Brodu
pnakic@unisb.hr
Tel: 035/492-809
Petar Nakić rođen je 03.10.1991. godine. Osnovnu školu završio u Sikirevcima, a srednju
matematičku gimnaziju „Matije Mesić“ završio je 2010. godine u Slavonskom Brodu.
Zatim upisuje Elektrotehnički fakultet, smjer Procesno računarstvo u Osijeku gdje
diplomira 2015. godine i dobiva zvanje magistar inženjer računarstva. Nakon završetka
studija radio je u osnovnoj i srednjoj školi kao nastavnik matematike i fizike te kao
nastavnik informatike. Od 2018. godine zaposlen kao stručni suradnik za informatičke
poslove Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Od 2020. godine zaposlen je na radnom mjestu
stručnog suradnika za informatičke poslove na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Od 2021.
godine izabran za predavača na Tehničkom odjelu na Sveučilištu u slavonskom Brodu.
Izvodi nastavu iz matematičkih kolegijima na preddiplomskom sveučilišnom studiju
Strojarstvo, stručnog prijediplomskog studija studiju Informatika i informacijskih
tehnologija, stručnog prijediplomskom stručnom studiju Proizvodno strojarstvo,. Bio je
mentor na nekoliko završnih i diplomskih radova iz računarskih i elektrotehničkih
kolegija. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova iz područja računarstva.