Escape room „Pronađi bakino izgubljeno blago uz pomoć 9i“,
voditeljice: Sanela Mužar Horvat i Zrinka Šimunović

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 9:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

U ovoj radionici, učenici će se upustiti u uzbudljivu avanturu pronalaženja tzv. izgubljenog
blaga koristeći koncept "9i" - devet vrsta inteligencije: lingvističku, logičko-matematičku,
glazbenu, prostornu, tjelesno - kinestetičku, intrapersonalnu, interpersonalnu, prirodnu i
duhovnu. Kroz niz zagonetki, igru i zadatke sudionici će imati priliku istražiti svoje različite
sposobnosti: timski rad, kreativnost, logičko razmišljanje itd. Polazna tema za ovu
radionicu bit će bajka Šuma Striborova dječje spisateljice Ivane Brlić Mažuranić čiji 150.
rođendan obilježavamo ove godine, a lik predstavlja Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Biografija:

dr.sc. Sanela Mužar Horvat, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Odsjek za izobrazbu
učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Slavonskom Brodu, smuzarhorvat@unisb.hr
dr.sc. Sanela Mužar Horvat rođena je u Osijeku, diplomirala je na Učiteljskom fakultetu,
Učiteljski studij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te time stekla visoku
stručnu spremu i stručno zvanje diplomiranog učitelja. Razredne nastave. Doktorirala je
Poslijediplomskom sveučilišnom znanstvenom doktorskom studiju Pedagogija i kultura
suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku s temom „Ostvarivanje suštinskih
promjena u nastavi matematike na temelju rezultata znanstvenih istraživanja“ koja
doprinosi dubljem razumijevanju značajki kvalitetne elementarne nastave matematike te
mogućnosti njenog unapređenja. Radno iskustvo stjecala je od 2008. godine gdje se
zapošljava na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u Osnovnoj školi Hinka Juhna
Podgorač na neodređeno radno vrijeme. Izabrana je 2023. godine u naslovno suradničko
zvanje asistenta za znanstveno područje Prirodnih znanosti, znanstveno polje Matematika
na Učiteljskom studiju Sveučilišta u Slavonskom Brodu te sudjeluje u izvođenju kolegija
Metodika nastave matematike. Surađuje s nakladničkom kućom Školska knjiga u izradi
nastavnih materijala za nastavu matematike u kombiniranim odjelima, te izradi
Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma
2020. godine iz predmeta matematike te doprinosi unapređenju početne nastave
matematike. Aktivno je sudjelovala na mnoštvo međunarodnih znanstvenih i stručnih
konferencija te objavljuje znanstvene i stručne radove.
doc. dr.sc. Zrinka Šimunović, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Odsjek za izobrazbu
učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Slavonskom Brodu, zsimunovic@unisb.hr,
https://zrinkasimunovic1.wixsite.com/
Zrinka Šimunović rođena je Vinkovcima, diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u
Osijeku, smjer Glazbena kultura, a doktorirala na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na
temu Dobrobiti glazbenog obrazovanja kod adolescenata (2017.). Radno iskustvo stjecala
je u općeobrazovnoj i glazbenoj školi u Vinkovcima, gdje je napredovala u zvanje
profesora savjetnika. Sudjelovala je u radu Predmetne skupine pri Ministarstvu znanosti i
obrazovanja prilikom izrade Kurikuluma za Glazbenu kulturu i Glazbenu umjetnost.
Redovito je pohađala županijska, državna i međunarodna natjecanja u zborskom pjevanju
gdje je kao dirigentica školskih zborova osvajala prestižne nagrade. Dobitnica je dvije
nagrade MZO za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog djelatnika (2019. i 2020.). Od 2016.
godine asistentica je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, a od 2021.
zaposlena je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Objavila je četiri osnovnoškolska
udžbenika za Glazbenu kulturu, više javnih digitalnih obrazovanih sadržaja, redovito
objavljuje stručne i znanstvene radove te sudjeluje na konferencijama u zemlji i
inozemstvu.