Zapetljana priča,
voditeljice: Apolonija Boras, Mirela Rajković, Katarina Ereiz i Sandra Jukić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 9:00 - 10:30

Mjesto održavanja:
Dječji vrtić „Potjeh“, Moslavačka 42

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
DVP

Detalji

Radionica za djecu predškolske dobi svojom tematikom ima kapacitet za područje
popularne znanosti. Djeca rane i predškolske dobi najbolje uče neposredno istražujući
svijet oko sebe u poticajnoj okolini koja omogućuje djeci različita područja istraživanja i
različite oblike socijalne interakcije. Dijete u interakciji s drugima razvija pozitivnu sliku o
sebi, otkriva načine vlastitog djelovanja na druge, ali i djelovanja drugih na njega
samoga. U predškolskoj dobi primjerenim sadržajima raznih igara osiguravaju se uvjeti za
normalan zdravstveni status organizma i razvoj njegovih kondicijskih sposobnosti.
Stjecanje različitih znanja, vještina i navika utječe na psihološku dobrobit djeteta te
ostvarivanje samopouzdanja, veselja i osjećaja zadovoljstva.