Matematička inteligencija,
autor: Maja Čuletić Čondrić

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 11:00 - 11:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica 108 brigade ZNG 28 , učionica 2

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB TO

Detalji

Rađena su mnoga empirijska istraživanja o inteligenciji te čimbenicima i utjecajima na
inteligenciju, a jedno od njih je istraživanje Mense, međunarodne organizacije, koje
pokazuje jesu li inteligentne osobe ujedno i dobri metematičari. Neka druga istraživanja
su pokazala kako sposobnost rješavanja matematičkih zadataka i visoki IQ nisu povezani.
Napravljeni su mnogi testovi inteligencije koji pokrivaju razna područja matematike.
Poznavanje četiri osnovne računske operacije te njihovo korištenje uz pomoć
matematičke logike i brzine misaonih procesa postižu se visoki rezultati na testovima
inteligencije. Testovi kao takvi stavljaju naglasak na konceptualnom razumijevanju dok je
proceduralno u drugom planu. Zadaci se zadaju u raznim oblicima poput tekstualnih,
aritmetičkih, grafičkih i sl., a sve ih se svrstava u problemske zadatke za koje treba
upotrijebiti matematičko razmišljanje pri rješavanju. Kroz prezentaciju će se pokazati
nekoliko primjera testova inteligencije. Zatim će se studenti podijeliti u manje grupe,
odraditi jedno natjecanje i napraviti zaključak izlaganja.

Biografija:

Maja Čuletić Čondrić, prof. mat. i fiz., v. pred.
Tehnički odjel, Sveučilište u Slavonskom Brodu
mccondric@unisb.hr
Tel: 035/492-809
Maja Čuletić Čondrić rođena je 29.9.1985. godine. Osnovnu školu završila u Slavonskom
Kobašu, a srednju klasičnu gimnaziju „fra Marijana Lanosovića“ završila je 2004. godine u
Slavonskom Brodu. Zatim upisuje Prirodoslovno – matematički fakultet, Matematički
odjel u Zagrebu gdje diplomira 2009. godine i dobiva zvanje profesor matematike i fizike.
Nakon završetka studija radila je u osnovnoj i srednjoj školi kao nastavnik matematike i
fizike te kao vanjski suradnik na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Od 2012. godine
zaposlena kao asistent, zatim predavač a potom viši predavač na Tehničkom odjelu
Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Od 2020. godine zaposlena je na radnom mjestu višeg
predavača na Tehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Izvodi nastavu iz
matematičkih kolegijima na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom
studiju, preddiplomskom sveučilišnom studiju Ekonomija, preddiplomskom stručnom
studiju Proizvodno strojarstvo kao i specijalističkom diplomskom stručnom studiju
Menadžment. Bila je mentor na nekoliko završnih i diplomskih radova iz matematičkih
kolegija. Član je Odbora stručne sekcije Hrvatskog matematičkog društva. Objavila je veći
broj znanstvenih i stručnih radova iz područja matematike. Pohađa poslijediplomski
doktorski studij „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ na
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.
https://www.croris.hr/osobe/profil/45964