Prednosti i utjecaj implementacije Business Intelligence na poslovanje poduzeća,
voditeljica: Ivana Miklošević

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 12:00 - 12:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S. Miletića 12

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija (prostorija):
UNISB KKD

Detalji

Vlasnici poduzeća i menadžeri su u poslovanju i obavljanju menadžerskih funkcija suočeni
s velikom količinom podataka, koja ne pridonosi ostvarenju poslovnih ciljeva poduzeća.
Velika količina neobrađenih podataka također utječe i na zaposlenike te organizaciju rada
poduzeća. Prezentacija rezultata znanstvenog istraživanja o implementaciji Business
Intelligence u poduzećima prikazuje prednosti i utjecaj istih na poslovni rezultat poslovnih
organizacija, na učinkovitost ljudskih potencijala i organizaciju rada u poduzećima. Cilj
prezentacije je na znanstveno objektivan način doprinijeti upoznavanju studenata i ostale
zainteresirane javnosti s pojmom Business Intelligence, načinima implementacije u
poduzećima i pozitivnim učincima primjene Business Intelligence u poduzećima na
ostvaren poslovni rezultat poduzeća.

Biografija:

Doc. dr. sc. Ivana Miklošević

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu
imiklosevic@unisb.hr
Doc dr. sc. Ivana Miklošević rođena je 02.08.1985. godine. Osnovnu školu završila je u
Zagrebu i prvi srednje Ekonomske škole, zatim se 2001. godine vraća u rodni grad
Vukovar u kojemu završava Ekonomsku školu. Potom upisuje Ekonomski fakultet u
Osijeku, koji završava 2008. godine i stječe akademski naziv magistar ekonomije. 2009.
godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu
u Osijeku, te je doktorirala 2017. godine na temu: „Implementacija Business Intelligence u
poduzeća u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata“. 2008. godine se zapošljava
u Općini Nijemci, na radnom mjestu voditelj projekta Wireless mreža TINTL, te u Fondu za
obnovu i razvoj grada Vukovara. 2010. godine počinje raditi u Imex banci d.d., na radnom
mjestu likvidator-blagajnik i zamjenica voditelja Poslovnice Osijek. U Financijskoj agenciji,
Podružnica Našice zapošljava se 2017. godine, na radnom mjestu direktorica Podružnice
Našice. 2021. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača, za znanstveno
polje Društvenih znanosti, znanstveno polje Ekonomija, na Odjelu društveno-
humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu.
Na Sveučilištu u Slavonskom Brodu zapošljava se 2023. godine, na radnom mjestu docent
iz znanstvenog polja Društvenih znanosti, znanstveno polje Ekonomija, na Odjelu
društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Autorica je većeg broja
znanstvenih radova, bila je mentor na nekoliko diplomskih radova iz područja ekonomije,
sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima, aktivno govori engleski i njemački
jezik, te je član organizacijskog i recenzentskog Odbora International Scientific Conference
Economic and Social Development.
https://www.croris.hr/osobe/profil/37944