Umjetna inteligencija u digitalnom marketingu,
voditeljica: Andreja Katolik Kovačević

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S. Miletića 12

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija (prostorija):
UNISB KKD

Detalji

Danas, digitalni marketing čini ključan dio poslovanja. Važnost digitalnog marketinga
prepoznaje sve veći broj poduzeća. Važnost digitalnog marketinga ogleda se u koristima
koje pružaju određeni alati kako bi se povećala prisutnost na tržištu i kako bi se privukao
što veći broj korisnika. Umjetna inteligencija postala je neizostavan dio digitalnog
marketinga, jer označava sposobnost računalnih sustava da obavljaju zadatke koji
zahtijevaju ljudsko znanje i inteligenciju. AI tehnologija u mogućnosti je analizirati velike
količine podataka brže i preciznije nego ljudi. Jedan od najčešće korištenih AI alata su
chatbotovi, odnosno automatski sustavi za razmjenu podataka ili pak personalizacija
sadržaja, alat koji analizira kupca, njegove interese i potrebe.

Biografija:

Dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, mag. oec., v. pred.

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu
akkovacevic@unisb.hr
Tel: 091/5673396
Andreja Katolik Kovačević, rođena je u Slavonskom Brodu 23. lipnja 1986. godine. U
Slavonskom Brodu završila Opću Gimnaziju. Preddiplomski studij Ekonomije završava
2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Poduzetništvo. Diplomski
sveučilišni studij, smjer Marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku završava 2011. godine. Nakon završetka diplomskog studija
zapošljava se u ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o. u Slavonskom Brodu. U 2012.
godini zapošljava se na Veleučilištu u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistent, na
odjelu Menadžment. U listopadu 2017. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom
"Utjecaj materijalnih kompenzacija na poslovanje poduzeća u uvjetima gospodarske
krize". Od veljače 2020. zaposlena je na radnom mjestu I. vrste - viši predavač iz
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija. U 2023. godini u
znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija izabrana je u
znanstveno nastavno zvanje docenta. Autor je ili koautor više znanstveno - stručnih
radova objavljenih u znanstvenim časopisima i Zbornicima radova s održanih
međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija.
https://www.croris.hr/osobe/profil/34977