Znamo li što je novac i kako ga pametno koristiti?,
voditeljica: Maja Vretenar Cobović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Dječji vrtić Stribor, Ulica 108. brigade ZNG-a

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
DVS

Detalji

Predavanje će sadržavati kratki pregled razvoja novca u društvu (u nemonetarnim
ekonomijama - tradicionalni, naturalni, simbolički novac te monetarnim ekonomijama -
pensatorski, numeratorski te suvremeni kovinski i papirni novac) te će se s djecom
raspravljati o njegovim obilježjima. Svi oblici novca sudionicima predavanja (djeca
predškolske dobi) biti će prikazani putem slika uz pomoću kojih će se moći raspravljati o
njegovoj veličini te ulozi u društvu i životu djece te načinu na koji je znanost utjecala na
razvoj novca i koliko je inteligencija tome doprinijela. Pored navedenog, raspravljat će se i
o korištenju novca, načinima štednje te pametnim ulaganjima novca.

Biografija:

Doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu
mvcobovic@unisb.hr
Tel: 035/492-633
Maja Vretenar Cobović rođena je 1984. godine u Slavonskom Brodu. Godine 2003. upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku kojega završava 05. veljače 2008. godine. Godine 2008.
upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u
Osijeku. Akademski stupanj doktora društvenih znanosti stječe 17. svibnja 2013. godine
obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Model održivog sustava obveznog i
dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Zaposlena je na Sveučilištu u
Slavonskom Brodu (Odjel društveno-humanističkih znanosti) na radnom mjestu docenta
te ujedno obnaša i funkciju zamjenice Pročelnika Odjela. Aktivno govori i piše engleski
jezik, a pasivno se služi njemačkim jezikom te je informatički obrazovana. Do sada je
objavila znatan broj znanstvenih i stručnih radova iz polja ekonomije.
Link na CRORIS
https://www.croris.hr/osobe/osoba/public