Intelligene – are we really inteligent or misunderstood?,
voditelj: Jasna Vujčić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 12:00 - 12:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S. Miletića 12

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
UNISB KKD

Detalji

Malo je onih osoba koje će povjerovati u izjave kada se kaže kako su okruženi engleskim
jezikom i kako u današnje vrijeme ne mogu bez njega. Kada se sa učenicima kroz osnovno
školsko obrazovanje ali i kasnije u srednjoškolskom obrazovanju obrađuju mnoge
nastavne cjeline iz uporabe i primjene jezika i kada im se pokazuju primjeri iz stvarnog
života dolazi do otpora i ne prihvaćanja primjene naučenih kompetencija. Studenti već
prihvaćaju činjenicu kako bez znanja stranog jezika ne mogu dalje i kako im treba dalje u
životu ali samo da polože kolegije i steknu zanimanje.
Prezentacija prikazuje primjere iz svakodnevnog života vezane za svakodnevne životne i
poslovnih navika, putovanja, raznih hobija i sporta, zdravstvenih djelatnosti ali i primjere
iz poslovne i gospodarske struke.

Biografija:

Jasna Vujčić, mag. engleskog jezika i književnosti i mag. povijest, prof. mentor, v. pred.

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu
jasna.vujcic@gmail.com, jasna.vujcic@skole.hr
Tel: 091/ 565 07 99
Jasna Vujčić rođena je 01.04.1979. godine. Osnovnu školu završila je u Osijeku, a srednju
opću gimnaziju „I Gimnazija, Osijek“ završila je 1998. godine. Zatim upisuje Filozofski
fakultet u Osijeku, odjel Povijesti i Engleskog jezika i književnosti gdje diplomira 2003.
godine i dobiva zvanje magistra Engleskog jezika i književnosti i magistra Povijesti. Nakon
završetka studija radi u srednjoj školi Matija Antun Reljković od 2004 godine kao
nastavnica engleskog jezika i književnosti i povijesti te kao vanjski suradnik na Veleučilištu
u Slavonskom Brodu od 2008 kao asistent, zatim predavač a potom viši predavač na
kolegijima na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment, preddiplomskom stručnom
studiju Proizvodno strojarstvo, preddiplomskom stručnom studiju Bilinogojstvo kao i
specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment. Bila je mentor na nekoliko
završnih i diplomskih radova iz navedenih kolegija. Član je udruge HUPE – stručne udruge
nastavnika engleskog jezika u Hrvatskoj. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih
radova iz područja engleskog jezika i književnosti te dvije knjige koje se koriste na
Sveučilištu u Osijeku i Sveučilištu u Slavonskom Brodu – English for Horticulturists i
College writing skills for busy students.