Razumijevanje inteligencije na primjeru neuronske postaje,
voditeljica: Sanela Ravlić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 11:00 - 11:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S. Miletića 12

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
UNISB KKD

Detalji

Neuron ili živčana stanica smatra se osnovnom jedinicom živčanog sustava i najsloženija
je u ljudskom organizmu. Živčani sustav se sastoji od oko 86 milijardi međusobno
povezanih neurona, i glavni su tip stanica koje tvore mozak.
Pomoću učila Neuronska postaja učenike upoznajemo s osnovama živčanog sustava,
osjetljivosti osjeta mirisa, prijenosom živčanog impulsa, građom neurona i sinapse,
procesuiranju mirisne informacije i putu koji prijeđe u našemu mozgu te značajem mirisa
u stvaranju sjećanja. Radionica se provodi kroz zadatak „Tvoj mozak detektiv“ gdje
učenici pomoću osjeta mirisa, u grupama, pogađaju različite vrste mirisa koji se nalaze u
tekućinama u epruvetama. Nakon provedene edukacije o osjetilu mirisa, uz pomoć učila
vizualno se prezentira put živčanog impulsa pomoću LED dioda na programiranoj LED
traci koje simuliraju žičani impuls.
Radionicom se uspješno prikazuje apstraktnost neurobiologije odnosno stanica koje grade
naše osjetilo mirisa i neurona. Nakon provedene radionice slijedi zaokruživanje gradiva te
se ističe svakodnevna važnost, ne samo osjetila i živčanih impulsa, nego i važnost osjeta
mirisa u učenju i pamćenju te kao snažnog alata za emocije, sjećanja i odnose.

Biografija:

Doc.dr.sc. Sanela Ravlić, pred.

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu
sravlic@unisb.hr
Doc.dr.sc. Sanela Ravlić diplomski studij ekonomije završila je 2009. godine na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije stekla je 2019. godine na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Izvodi nastavu iz kolegija Menadžment na sveučilišnom
prijediplomskom studiju i kolegij Menadžment proizvodnje na stručnom diplomskom
studiju Menadžment. Bila je mentor na više diplomskih radova iz ekonomskih kolegija.
Predsjednica je udruge Kreaktiva koja je provela dvogodišnji projekt pod nazivom
Kreaktivna STEM revolucija u Slavoniji, kojem je bio cilj popularizacija STEM aktivnosti kod
djece na području 5 slavonskih županija.
https://www.croris.hr/osobe/profil/36487