Poslovna inteligencija poduzeća,
autor: Višnja Bartolović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S. Miletića 12

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija (prostorija):
UNISB KKD

Detalji

Unatoč industriji 4.0 koja generira mnoštvo podataka za poduzeća, poslovna inteligencija
u poduzećima još uvijek predstavlja izazove u smislu praćenja, prikupljanja te
interpretiranja podataka u svrhu podizanja ukupne organizacijske uspješnosti. Neka od
dostupnih ranijih istraživanja sugeriraju nalaze da prosječno poduzeće ima na
raspolaganju značajnu količinu potrebnih informacija za uspješno poslovno odlučivanje no
tek svega jedan mali dio tih podataka koristi uspješno, za poboljšanje poslovnih
performansi. Stoga je cilj predavanja usmjeren na prikaz kako ustrojiti sustav praćenja i
prikupljanja podataka o poduzeću i njegovoj okolini te kako pretvarati prikupljene
podatke u znanje (kako učiti o vlastitom poduzeću i njegovoj okolini) te donositi poslovne
odluke koje su usmjerene na poboljšanje performansi poduzeća.

Biografija:

doc. dr. sc. Višnja Bartolović, prof. struč. stud.
Odjel društveno-humanističkih znanosti,
Višnja Bartolović, rođena je 2. veljače 1976. godine u Požegi. Republika Hrvatska. U
Požegi završava srednju Ekonomsku školu. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
diplomirala je 2000. godine, na smjeru Poduzetništvo. Nakon stečene diplome zapošljava
se u Kutjevu d.d. Kutjevo od 2000. do 2004. godine, na poslovima u okviru Financijske
službe te Komercijalnog sektora. Od 2004. godine zapošljava se u Konzumu d.d. Zagreb
kao Područni voditelj do 2007. godine, nakon čega se zapošljava u poduzeću Kolor emajl
d.o.o. Alaginci, kao rukovoditelj maloprodaje na period dvije godine (do 2009. Godine).
Godine 2010. kraće vrijeme radi kao voditelj računovodstva proračunskog korisnika na
zamjeni. Od 2011. zaposlena je na Veleučilištu u Slavonskom Brodu kao predavač te od 3.
Kolovoza 2020. na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, na Odjelu društveno-humanističkih
znanosti. Doktorirala je 2020. Godine. Teme istraživanja vezane su uz ljudske potencijale,
potrošače, položaj mladih (migracije, odljev mozgova, obrazovanje, prijelaz iz
obrazovanja u svijet rada i dr.). Autorica je i koautorica više znanstvenih i stručnih radova,
udžbenika te je sudjelovala na domaćim i međunarodnim konferencijama.
E-mail: vbartolovic@unisb.hr
Telefon: 035-492-638
https://www.croris.hr/osobe/profil/36491