Razbijanje mitova i razumijevanje znanstvenih činjenica: cjepivo i autizam,
voditeljica: Katarina Šarčević Ivić-Hofman

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 9:00 - 9:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

Pitanje veze između cjepiva i autizma je dugo istraživano i razmatrano. Znanstvena
istraživanja provedena u proteklim desetljećima nisu pronašla nikakvu povezanost između
rutinskih cijepljenja i razvoja autizma. Ideja da cjepiva mogu uzrokovati autizam potječe
iz kontroverzne studije koja je kasnije povučena zbog metodoloških grešaka, neprikladnih
zaključaka i etičkih problema.
Brojne druge studije provedene od tada, uključujući velike epidemiološke istraživačke
projekte, nisu pronašle dokaze koji bi potvrdili bilo kakvu povezanost između cijepljenja i
autizma. Znanstvenici i medicinski stručnjaci širom svijeta slažu se da su cjepiva izuzetno
važna zaštita od ozbiljnih zaraznih bolesti i da su koristi od cijepljenja daleko veće od
mogućih rizika.
Važno je naglasiti da je autizam kompleksni neurološki poremećaj čiji uzroci još nisu u
potpunosti razjašnjeni, ali brojne studije ukazuju na složenu interakciju genetskih,
okolišnih i razvojnih čimbenika.

Biografija:

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu
ksihofman@unisb.hr

Katarina Šarčević Ivić-Hofman rođena je 1979. godine u Moersu, Republika Njemačka.
Nakon završenog studija Fizioterapije Visoke zdravstvene škole u Zagrebu te nakon
završenog pripravničkog staža upisuje i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u
Zagrebu. Završila je edukacije iz Montessori pedagogije, senzorne integracije, PECS
programa. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, s temom doktorske disertacije ˝Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju
iz perspektive roditelja i stručnjaka˝. Radno iskustvo stekla je u Općoj bolnici ˝Dr. Josip
Benčević˝, Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod i Osnovnoj školi Milan
Amruš. 2019. godine postaje vanjski suradnik na dislociranom studiju Ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja te je od ožujka 2021. godine zaposlena na Odjelu
društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Sudjelovala je na
brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te objavljivala u
domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Članica je Hrvatske komore
edukacijskih rehabilitatora u kojoj aktivno djeluje.