Svi smo inteligentni,
voditeljice: Anita Katić, Anja Šteko

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 11:30 - 12:15

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

U uvodnom dijelu bit će prezentirana Gardnerova teorija višestrukih inteligencija.
Zatim će svaka osoba iz publike dobiti kratki test procjene matematičko – logičke
inteligencije i na kraju radionice dobit će svoje rezultate.

Biografija:

doc. dr. sc. Anita Katić

Anita Katić rođena je 17.9.1974. u Osijeku. Nakon završenog diplomskog studija
(prof. matematike i fizike), 1999. je upisala magistarski studij na PMF-u u Zagrebu,
koji završava obranom magistarskog rada 2006. godine. Doktorsku disertaciju
obranila je 2012. godine. Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih
tehnologija Osijek radila je od 2000. godine kao znanstveni novak, asistent, a od
2015. do 2024. godine na radnom mjestu docenta te je bila nositelj i izvođač na
više matematičkih kolegija. Od 1.3.2024. u radnom je odnosu na Odjelu društveno-
humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu na znanstveno-nastavnom
mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja
Matematika.
https://www.croris.hr/osobe/profil/2762
Anja Šteko, predavač
Anja Šteko rođena je 23. 1. 1993. u Osijeku. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u
III. gimnaziji Osijek upisuje Odjel za matematiku, smjer: Sveučilišni integrirani
nastavnički studij matematike i informatike. Studij završava 2017. godine te stječe
akademski naziv magistra edukacije matematike i informatike. Iste godine
zapošljava se kao asistent na Katedri za zajedničke predmete pri Fakultetu
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Od 2023. godine
radi na nastavnom radnom mjestu predavača.
https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika#anja-steko