Emocionalna inteligencija - što je i zašto je važna,
autori: Ivana Hanzec Marković i Dunja Jurić Vukelić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 20:00
utorak 23.4.2024., 8:00 - 20:00
srijeda 24.4.2024., 8:00 - 20:00
četvrtak 25.4.2024., 8:00 - 20:00
petak 26.4.2024., 8:00 - 20:00
subota 27.4.2024., 8:00 - 20:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
poster

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

Emocionalna inteligencija popularan je i vrlo široko korišten pojam, pod kojim različite
osobe podrazumijevaju različite sposobnosti i vještine. Riječ je o složenoj sposobnosti ili
skupu sposobnosti koji uključuje prepoznavanje, izražavanje, razumijevanje i upravljanje
vlastitim emocijama i emocijama drugih ljudi. Za razliku od klasične inteligencije, ove se
emocionalne sposobnosti mogu učiti i razvijati, a istraživanja ukazuju na njihovu važnost
za uspjeh u školi, poslu i životu općenito. Ovaj poster dat će prikaz konstrukta
emocionalne inteligencije i nekih dosadašnjih znanstvenih spoznaja o tome za što je i
zašto je važna, kao i kratki pregled aktivnosti kojima se neke od emocionalnih i socijalnih
vještina koje čine ovaj složeni konstrukt mogu osvijestiti i poboljšati.

Biografija:

Doc.dr.sc. Ivana Hanzec Marković

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu,
ihmarkovic@unisb.hr
Ivana Hanzec Marković rođena je 1985. godine u Zagrebu. Završila je studij psihologije na
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2009.) te doktorirala psihologiju na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2016.). U znanstveno zvanje znanstvenog
suradnika izabrana je 2018. godine. Od 2010. do 2021. godine radila je na Fakultetu
hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, prvo kao asistentica-znanstvena novakinja, zatim
kao poslijedoktorandica. Od studenoga 2021. godine docentica je na Odjelu društveno-
humanisitičkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Sudjelovala je na brojnim
stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te objavljivala u domaćim i
međunarodnim znanstvenim časopisima. Sudjelovala je kao istraživačica na nekoliko
znanstvenih projekata, a trenutno je suradnica na HRZZ projektu Dobrobit djeteta u
kontekstu obitelji (voditeljica: prof.dr.sc. Andreja Brajša-Žganec). Članica je Hrvatske
psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i udruženja European Network for
Social and Emotional Competence. Područja znanstvenog interesa su joj razvojna
psihologija i psihologija obrazovanja.
https://www.croris.hr/osobe/profil/30025
Doc.dr.sc. Dunja Jurić Vukelić
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
djvukelic@foozos.hr
Dunja Jurić Vukelić rođena je 27.8.1988. u Sisku, gdje je završila osnovnu školu i opću
gimnaziju. Diplomski studij psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u
Zagrebu završila je 2013. godine, nakon čega je pripravnički staž završila u Poliklinici za
rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 2015. godine. Kao stručna suradnica od ožujka
2016. do rujna 2017. godine radila je u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu te Odsjeku
za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u
Zagrebu sudjelovala je u nastavi kao vanjska suradnica u zvanju predavačice od 2015.
godine, a na radnom mjestu asistentice Odsjeka za psihologiju od 2017. do 2023. godine.
Doktorirala je 2021. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i
zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom disertacije Psihosocijalne
osobitosti žena u procesu potpomognute oplodnje. U rujnu 2023. godine zaposlena je kao
docentica na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu, a
od studenog 2023. godine docentica je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Njezini su savjetodavni, stručni i
istraživački interesi usmjereni na područja psihologije odgoja i obrazovanja, zdravstvene
psihologije te praktične primjene spoznaja u kombinaciji oba područja.
https://www.croris.hr/osobe/profil/34032