Pametni materijali,
autori: Sanda Šimunović, Andrijana Milinović, Josip Mijić, Iva Deanović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 18:00
utorak 23.4.2024., 8:00 - 18:00
srijeda 24.4.2024., 8:00 - 18:00
četvrtak 25.4.2024., 8:00 - 18:00
petak 26.4.2024., 8:00 - 18:00
subota 27.4.2024., 8:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
UNISB SF1

Detalji

Pametni materijali su nazvani tako uglavnom iz marketinških razloga, ali su opravdali
svoje ime zahvaljujući svojoj sposobnosti da pojednostave razne procese unutar
građevina, vozila, uređaja i slično u odnosu na razne vede i skuplje sustave. Na primjer,
elektroaktivni polimer koji se koristi kao zaštita od sunca ne treba dodatni elektromotor
koji ga pomiče po pročelju, već se sam sabija i širi ovisno o naponu koji struji kroz njega,
za što je potrebna minimalna infrastruktura u odnosu na konvencionalne primjere.
Također, poželjno je, ali ne i uvjetovano, da pametni materijali pokazuju sljedeće
karakteristike: trenutačnost, samoaktiviranje, predvidljivost/programibilnost,
lokaliziranost i reverzibilnost.

Biografija:

Sanda Šimunović, mag. ing. mech.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Slavonskom Brodu
ssimunovic@unisb.hr
Tel: 035/493-447
Sanda Šimunović rođena je 25.06.1998. godine. Osnovnu, kao i srednju školu, Gimnaziju
Matija Mesić, završila je u Slavonskom Brodu. Nakon završetka srednje škole upisuje
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Preddiplomski studij završava 2020. godine, a
diplomski studij 2022. godine. Dobitnica je državne STEM stipendije na sveučilišnom
prijediplomskom studiju, za akademsku godinu 2018./2019. te priznanja Društva za
tehniku zavarivanja Slavonski Brod za uspjeh u studiranju 27.4.2023. U okviru ERASMUS+
programa za mobilnost, odradila je dva puta stručnu praksu na Fakultetu tehničkih nauka
Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu. Također, za vrijeme trajanja studija radila je u
tehničkoj podršci u Iskonu preko studentskog servisa. Nakon završetka studija zapošljava
se kao asistentica na Zavodu za inženjerstvo materijala na Strojarskom fakultetu u
Slavonskom Brodu Sveučilišta u Slavonskom Brodu, gdje radi i danas. Aktivno sudjeluje u
izvođenju nastave (vježbi) na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na kolegijima
Zavoda za inženjerstvo materijala te u radu Laboratorija za ispitivanje materijala.
https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/45831
prof. dr. sc. Andrijana Milinović
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Slavonskom Brodu
amilinovic@unisb.hr
Tel: 035/493-421
 
Andrijana Milinović, rođ. Penava, rođena je 09.01.1973. u Ljubuškom, BiH. Osnovnu i
srednju školu (smjer strojarski tehničar) završila je u Srpcu, BiH. U siječnju 2001.
diplomirala je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josip Juraj
Strossmayer u Osijeku. Od 2001. do 2004. godine radila je u konstrukcijskom birou firme
„Đuro Đaković“ Specijalna vozila u Slavonskom Brodu kao vodeći konstruktor pogona
specijalnih vozila te drugih dijelova konstrukcije. U listopadu 2004. zaposlena je kao
znanstveni novak na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na znanstvenom projektu
„Kinetika strukturnih pretvorbi čelika i inženjerstvo površina“ (0152016, voditelj projekta
prof.dr.sc. Dragomir Krumes). Doktorski rad pod nazivom „Istraživanje kinetike nastanka
boridnih slojeva na nelegiranim čelicima“ obranila je 14. srpnja 2010. na Strojarskom
fakultetu u Slavonskom Brodu. U okviru CEEPUS II programa za mobilnost, provela je
mjesec dana na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija.
Trenutno je zaposlena kao redoviti profesor na Strojarskom Fakultetu u Slavonskom
Brodu gdje je i predsjednica Katedre za tribologiju i inženjerstvo površina. Aktivno
sudjeluje i u izvođenju nastave na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na
kolegijima Zavoda za inženjerstvo materijala te u radu Laboratorija za ispitivanje
materijala Zavoda za inženjerstvo materijala Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.
Autor je i koautor je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i
zbornicima radova sa znanstveno – stručnih skupova. Udana je i majka jednog djeteta.
 
https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/1321

Josip Mijić, dipl. ing.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Slavonskom Brodu
jmijic@unisb.hr
Tel: 035/493-408
Josip Mijić rođen je 08. 05. 1983. godine. Osnovnu školu „Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu
završio je 1998. godine. Iste godine upisao je srednju Zrakoplovno tehničku školu „Rudolf
Perešin“ u Velikoj Gorici koju završava 2002. godine. U akademskoj godini 2003./04.
upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, gdje je diplomirao u siječnju 2009. godine.
Tijekom studija već je počeo raditi u firmi Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja na
radnom mjestu tehnologa zavarivanja i toplinske obrade. U siječnju 2010. prelazi u
talijansku firmu Danieli & C. S. p. A. na radno mjesto voditelja montaže i puštanja u pogon
industrijskih postrojenja. Od 2014. godine prelazi u Njemačku firmu SMS Group GmbH za
koju radi kao voditelj projekata i nadzor montaže i puštanja u pogon industrijskih
postrojenja. Krajem 2016. godine dolazi se na mjesto voditelja proizvodnje u firmu Đuro
Đaković Montaža u Slavonskom Brodu gdje je radio do kraja 2017. godine, te se ponovno
zapošljava u Njemačkoj firmi SMS Group, gdje ostaje do 2021. godine. Od 2021. do 2023.
godine radi kao savjetnik za firmu John Cockerill iz Belgije. U Rujnu 2023. zapošljava se na
Sveučilištu IBM u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Zavod za inženjerstvo materijala
kao Stručni suradnik.
Iva Deanović, mag.ing.mech.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Slavonskom Brodu
iva.deanovic@unisb.hr
Tel: 035/446-789
Rođena 20. ožujka 1998. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila Tehničku školu
Slavonski Brod, smjer Računalni tehničar u strojarstvu. Po završetku srednje škole, 2016.
godine upisuje preddiplomski studij proizvodnog strojarstva na Strojarskom fakultetu u
Slavonskom Brodu. Završni rad je obranila na temu „Tehnologija izrade i proračuna CNC
mosta iz legure Al6061“, nakon čega upisuje diplomski studij, smjer Energetska
postrojenja. Diplomirala je 2021. godine na temu "Koncept proizvodnje peći za sušenje
elektroda". Dobitnica STEM stipendije na preddiplomskom studiju, a na
poslijediplomskom studiju dobiva nagradu za uspjeh na studiju. Tijekom diplomskog
studija radila na konstruiranju liftova za tvrtku „Experio“ i konstruiranju i razvoju peći i
tobolaca za sušenje elektroda za tvrtku „Sigmat“ u Slavonskom Brodu. Sudjelovala na
„Work and Travel“ programu u Americi. Po završetku diplomskog studija 2022. godine
zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao asistent iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo za rad na projektu „Centar
kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška“. Sudjeluje na kolegiju Primjena
računala u pripremi i proizvodnji.
https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/37682