Željezna pluća - prvi respiratorni ventilator,
autori: Mateja Labudović, Pejo Konjatić, Ivan Gelo, Ivan Dunđer

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 18:00
utorak 23.4.2024., 8:00 - 18:00
srijeda 24.4.2024., 8:00 - 18:00
četvrtak 25.4.2024., 8:00 - 18:00
petak 26.4.2024., 8:00 - 18:00
subota 27.4.2024., 8:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB SF1

Detalji

Prvi ventilator na električni pogon nazvan „željezna pluća“ izumili su istraživači s
Harvarda, profesor Philip Drinker i Louis Agassiz Shaw 1927. godine a instaliran je prvi put
u bolnici „Bellevue“ u New Yorku. Mehanički respiratori nisu bila nova ideja, ali ogromna
razmjera epidemije dječje paralize potaknula je istraživače da osmisle uređaj. Godine
1931., John Haven Emerson poboljšao je "Drinkerov" dizajn poboljšavajući pristup
pacijentu. Napravio je krevet koji klizi unutar i izvan metalnog kućišta te dodao otvore sa
strane kako bi omogućio pristup pacijentu bez gubitka tlaka zraka. Godine 1946. bolnica
za infektivne bolnice „Dr. Fran Mihaljević“ dobiva prva „željezna pluća“ tipa „Emerson“
kada je vladala epidemija poliomijelitisa, a 1952. godine još jedna tipa „Dröuger“.
„Željezna pluća“ sastojala su se od masivne metalne kutije s nizom pumpi pričvršćenih na
jednom kraju kako bi pumpale zrak unutra i van. Cijelo tijelo bilo je zatvoreno u
hermetičku komoru, osim glave. Čvrsto gumeno brtvljenje podržavalo je vrat i osiguravalo
da zrak ne izlazi.

Biografija:

Mateja Labudović, student
mlabudovic@unisb.hr
Rođena je u Tešnju 27. ožujka 1998. godine. Godine 2016. završila je Gimnaziju u
Mješovitoj srednjoj školi Stjepana Radića u Usori. Upisala je na preddiplomski sveučilišni
studij strojarskog fakultet u Slavonskom Brodu 2019. godine. Diplomirala je 11. srpnja
2022. godine na temu: „Proračun nosive konstrukcije proizvodne hale“ pod mentorstvom
prof. dr. sc. Peje Konjatića. Iste godine sudjelovala je u Festivalu znanosti s posterom na
temu: „Robotika u neurorehabilitaciji“, te na 10. međunarodnoj konferenciji TEAM 2022
kao koautorica znanstvenoga rada. Trenutno je studentica prve godine diplomskog
studija strojarstva, na usmjerenju Energetska postrojenja.
prof. dr. sc. Pejo Konjatić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
pkonjatic@unisb.hr
Rođen je 1976. u Slavonskom Brodu. 1995. godine završio je srednju Tehničku školu u
Slavonskom Brodu, smjer strojarski tehničar. Diplomirao je 2001. na Strojarskom
fakultetu u Slavonskom Brodu, Sveučilišta u Osijeku s temom „Analiza tehnologičnosti
zavarenih konstrukcija“. Od prosinca 2001. godine zaposlen je kao znanstveni novak pri
Katedri za strojarske konstrukcije Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Doktorski
rad s nazivom „Analiza utjecaja geometrije zavara i mehaničkih svojstava materijala u
zavaru na lomno ponašanje repariranog zavarenog spoja" obranio je 2010. godine na
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. U siječnju 2012. izabran je u znanstveno-
nastavno zvanje docenta, u siječnju 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora, a u siječnju 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Dodatno se obučavao na seminarima iz područja mehanike loma i procjene cjelovitosti
konstrukcija. Bio je voditelj i suradnik na više znanstveno-istraživačkih projekata i
projekata suradnje s gospodarstvom.
Autor i koautor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u
zbornicima radova sa znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku.
Osim u istraživačkom radu, aktivno sudjeluje i u izvođenju nastave na Strojarskom
fakultetu i Biotehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Brodu.
Koristi se programima za modeliranje te programima za proračun metodom konačnih
elemenata ANSYS i ABAQUS.
Član je Hrvatskog društva za mehaniku, a u dva mandata bio je predsjednik podružnice
Hrvatskog društva za mehaniku u Slavonskom Brodu.
Od 2019. godine je predstojnik Zavoda za strojarske konstrukcije Strojarskog fakulteta
Sveučilišta u Slavonskom Brodu.
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/pejo-konjatic-hr/
dr. sc. Ivan Gelo
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
igelo@unisb.hr
Rođen 11. lipnja 1987. godine u Osijeku, gdje je završio Strojarsku tehničku školu Osijek,
smjer Računalni tehničar u strojarstvu. Po završetku srednje škole, 2006. godine upisuje
preddiplomski studij proizvodnog strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom
Brodu. Završni rad je obranio na području hidrauličkih i pneumatskih sustava, pod

vodstvom mentora prof.dr.sc Milana Kljajina, nakon čega upisuje diplomski studij, smjer
Konstruiranje i razvoj proizvoda. Diplomirao je 2011. godine, također pod vodstvom
prof.dr.sc Milana Kljajina, na temu "Konstrukcijski razvoj motornog zmaja". Za vrijeme
studija dobiva dekanovu nagradu i nagradu za najboljeg diplomanta Zavoda za strojarske
konstrukcije u akad. 2010./2011. godini. Po završetku diplomskog studija, zapošljava se
na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao znanstveni novak na projektu 152-
1201910-1909 (voditelj: prof.dr.sc. Dražan Kozak), i upisuje poslijediplomski doktorski
studij Strojarskog fakulteta, modul Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda.
Doktorirao je 23. travnja 2018. na temu "Usporedna analiza lomno-mehaničkih svojstava
legure Ti-6Al-7Nb proizvedene vučenjem i selektivnim laserskim taljenjem" pod
mentorstvom prof. dr. sc. Dražana Kozaka. Član je Hrvatskog društva za mehaniku.
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/ivan-gelo-hr/
Ivan Dunđer, mag. ing. mech.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
idunder@unisb.hr
Rođen 23. siječnja 1999. godine u Zenici, gdje je završio Opću gimnaziju u Žepču. Nakon
završetka srednje škole upisuje preddiplomski studij strojarstva na Strojarskom fakultetu
u Slavonskom Brodu 2017. godine. Završni rad pod nazivom „Proizvodna linija za izradu
čeličnih naplataka“ obranio je pod vodstvom mentora izv.prof.dr.sc Zlatka Tonkovića,
nakon čega upisuje diplomski studij, smjer Inženjerstvo materijala. Diplomirao je 2022.
godine pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Zlatka Tonkovića na temu "Izrada modela za ocjenu
kvalitete zavarenih spojeva". Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se na
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistenta pri Katedri za
mehaniku i čvrstoću, Zavoda za strojarske konstrukcije. Ubrzo upisuje poslijediplomski
sveučilišni studij strojarstva za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti na smjeru
Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda.