Kako je počela znanost na mom otoku,
voditelji: Tina Dragutin Burić, Angela Bilić, Zrinka Lise, Ivana Križanac, Mladen Brajica

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 10:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Posjetiteljski centar "Kanal sv. Ante", Uvala Minerska bb, Šibenik

Vrsta događanja:
smotra radova obrazovnih institucija

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Posjetiteljski centar „Kanal sv. Ante“

Detalji

Smotra „Kako je počela znanost na mom otoku“ zamišljena je kao platforma za predstavljanje  inovativnosti i kreativnosti djece svih uzrasta kroz projekte koji će doprinijeti suradnji, poticanju kreativnosti, razvijanju kritičkog mišljenja, komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Učenici će zajedno sa svojim mentorima zadanu temu interpretirati na različite načine i predstaviti je javnosti.

Biografija:

Tina Dragutin Burić voditeljica je Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i

Korištenja Javne ustanove Priroda Šibensko – kninske županije. Po struci je inženjer biologije i u dosadašnjem radu je sudjelovala na više istraživačkih projekata (''Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku'', „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante “, „Priroda Dalmacije – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“ i ostali).

Angela Bilić stručna je suradnica za edukaciju i interpretaciju JU Priroda Šibensko-kninske županije. Diplomirala je Talijanski i francuski jezik s književnošću, a nakon završenog fakultetskog obrazovanja stječe uvjerenje o dodatnim znanjima i vještinama andragoškog djelatnika. Provela je i osmislila programe osposobljavanja i usavršavanja za odrasle i djecu, edukativne programe i radionice za odrasle i djecu, a u sklopu trenutnog radnog mjesta provodi storytelling, interpretaciju baštine kroz brojne radionice, događanja vezana uz promociju zaštite prirode. Koordinatorica je za edukaciju i interpretaciju na projektu ,,Turistička valorizacija kanala sv. Ante – 2.faza'' te sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti promocije posjetiteljskog centra.

Ivana Križanac je učiteljica razredne nastave u OŠ Brodarica i predsjednica udruge Edukacijski inkubator. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave Šibensko-kninske  županije. Završava poslijediplomski stručni studij i stječe zvanje magistra nastave i organizacije u osnovnoj školi i nosi status izvrsnog savjetnika. Sudjeluje na različitim stručnim i znanstvenim skupovima u ulozi predavača a sudjeluje i u izradi Predmetnog kurikuluma za Prirodu i društvo u okviru Cjelovite kurikularne reforme te kao član radne skupine Priroda i društvo i Razredna nastava sudjeluje u provođenju eksperimentalnog programa Škola za život. Kao voditelj tima 4. razreda za izradu scenarija radi za TV Školu na Trećem. Sudjeluje kao član stručne radne skupine matematika -razredna nastava za izradu i razvoj nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskim godinama 2021./2022. i 2022./2023. Autorica je udžbenika za Prirodu i društvo od 1. do 4. razreda.

Mladen Brajica je profesor matematike i informatike i koordinator rada udruge Edukacijski inkubator.

Trenutno je zaposlen u OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš, na mjestu učitelja matematike.

Sudjelovao je u pripremi i provedbi međunarodnih istraživanja PISA, TALIS i ICILS u organizaciji OECD-a i NCVVO-a. Sudjelovao je u radu Stručno radne skupine za izradu nacionalnih ispita iz matematike. Autor je 13 javno dostupnih videolekcija za učenje na daljinu, u sklopu projekta i-Nastava. U dva mandata je vodio Županijsko stručno vijeće učitelja matematike. Sudjeluje u organizaciji Dalmatinskog festivala matematike, kao autor zadataka za natjecatelje, te u organizaciji i provedbi javnih događanja vezanih uz obrazovanje i znanost. Vodio je nekoliko projekata i održao niz stručnih predavanja od županijske do međunarodne razine. Redovito se stručno usavršava i doprinosti struci kroz stvaranje pozitivnog profesionalnog okružja za širu obrazovnu zajednicu.

Zrinka Lise zaposlena je na radnom mjestu stručni suradnik za turizam i prihvat posjetitelja u Javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije. Ondje radi kao edukatorica i interpretatorica. Uz to je službeni turistički vodič za Šibensko-kninsku županiju.