Emina Pustijanac, Mauro Štifanić, Petra Burić, Paolo Paliaga, Moira Buršić, Dijana Majstorović, Neven Iveša, Gioconda Millotti: Pamet u dubinama - istraživanje inteligencije morskih životinja

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 8:00 - 13:00
srijeda 24.4.2024., 8:00 - 13:00
četvrtak 25.4.2024., 8:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
djeca predškolskog i školskog uzrasta

Lokacija (prostorija):
FPZ

Detalji

Polaznici radionica okupit će se i nakon pozdravnih riječi razdijeliti u skupine. Svaka skupina proći će sve radionice.
Radionice će od 23.4. do 25.4.2024. izvoditi studenti i voditelji/ce.
Nazivi radionica:
1.         Inteligencija sipe
2.         Inteligencija hobotnice
3.         Koje su najinteligentnije morske životinje?
4.         Mikro Misija: Inteligencija u Mikrosvijetu

1. Na radionici će biti prikazane dvije kratke snimke o ponašanju sipe u dvije različite situacije, jedna snimljena u prirodnim uvjetima i jedna snimljena u laboratorijskom akvariju. Obje snimke prikazuju sposobnost učenja i primjene stečenog znanja u složenim situacijama.  Studenti znanosti o moru će djeci – polaznicima radionice skrenuti pozornost na bitne trenutke i pružiti potrebna objašnjenja uz snimke. Nakon prikazivanja videomaterijala, uslijediti će interaktivni dio radionice u kojem će polaznici biti u mogućnosti pronaći rješenja za nekoliko praktičnih zadataka.

2.Morski organizam koji je nadživio dinosaure, posjeduje plavu krv i oko 500 000 živčanih stanica (u mozgu i u krakovima) danas je tema mnogobrojnih znanstvenih istraživanja diljem svijeta. Polaznici radionice će na kratko zaviriti u um znanstvenika koji se bavi istraživanjima ovih izvanredno inteligentnih morskih bića, hobotnica. Na radionici će polaznicima biti predstavljeni eksperimenti koje znanstvenici izvode kako bi bolje upoznali način razmišljanja i ponašanje hobotnice te rezultati takvih znanstvenih istraživanja.

3. Radionica pruža uvid u definiciju inteligencije, njezinu manifestaciju u živom svijetu te načine njezina mjerenja. Kroz interaktivno predavanje, djeca će naučiti o najinteligentnijim morskim životinjama poput dupina, kitova ubojica, morskih lavova, hobotnica, pingvina, manta raža i velikih bijelih psina te o načinima na koje ove životinje koriste svoju inteligenciju u divljini. Tijekom radionice, sudionici će surađivati u stvaranju postera u obliku mentalne mape, koji će prikazivati ključne karakteristike najinteligentnijih morskih životinja, njihove sposobnosti i načine na koje koriste vlastitu inteligenciju u svakodnevnim aktivnostima kao što su lov, komunikacija, rješavanje problema i društveno ponašanje.

4. Na ovoj interaktivnoj radionici istražit ćemo ponašanje mikroorganizama te razmotriti mogućnost razmišljanja i komunikacije među njima. Kroz eksperimente, promatranja i igre uloga, djeca će razviti svoje znanje o mikroorganizmima i njihovoj inteligenciji. Pripremite se za uzbudljivu avanturu u svijetu mikroba!

Kroz aktivno sudjelovanje i vizualno stvaranje, djeca će produbiti svoje razumijevanje o inteligenciji u životinjskom svijetu te razviti kritičko razmišljanje o raznolikosti oblika inteligencije koje se javljaju u prirodi.

Radionice će se izvesti u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, te će polaznici zajednički obilaziti aktivnosti.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Emina Pustijanac dekanica je Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Autorica i koautorica je više znanstvenih radova i srednjoškolskih udžbenika i priručnika. Redovito sudjeluje u programima popularizacije znanosti. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva. 
Izv.prof.dr.sc. Mauro Štifanić, djelatnik Fakulteta prirodnih znanosti u Puli, molekularni je biolog s dugogodišnjim iskustvom rada u znanosti i visokoškolskoj nastavi. Kao voditelj ili suradnik sudjelovao je u realizaciji većeg broja znanstvenih, razvojnih i stručnih projekata. Znanstvenim radom bavi se u području molekularne evolucije i ekologije. 
Doc. dr. sc. Petra Burić, zaposlena je na Fakultetu prirodnih znanosti u Puli. Poslijediplomski doktorski studij Oceanologije završila je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju izradila je u suradnji s Centrom za istraživanje mora u Rovinju. Autorica je i koautorica više znanstvenih radova te je održala brojna znanstvena i popularno-znanstvena predavanja. Članica je Hrvatskog toksikološkog društva i Hrvatskog biološkog društva. 
Doc. dr.sc. Paolo Paliaga, zaposlen je na Fakultetu prirodnih znanosti u Puli. Poslijediplomski doktorski studij Oceanologije završio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na studiju Znanosti o Okolišu na Prirodoslovno-Matematičkom Fakultetu u Trstu. Autor je i koautor više znanstvenih radova vezanih za morske bakterije, kanalizacijsko onečišćenje, invazivne vrste, morske cvjetnice i želatinozni. 
Dr. sc. Moira Buršić, viši je asistent na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Znanost o moru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Doktorski studij Oceanologije pohađala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju izradila je u suradnji s Centrom za istraživanje mora u Rovinju. Autor i koautor je nekoliko knjiga te više znanstvenih radova. 
Dijana Majstorović, mag.med.techn. je viši predavač na Stručnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Članica  Hrvatske komore medicinskih sestara i International Society of Nurses in Genetics. 
Dr. sc. Neven Iveša, viši je asistent je na Fakultetu prirodnih znanosti u Puli. Poslijediplomski studij pohađao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju izradio je i obranio na Zavodu na ribarstvo, lovstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju. Autor i koautor je nekoliko knjiga te više znanstvenih i stručnih radova. Održao je brojna popularno-stručna predavanja u tuzemstvu i inozemstvu u području ihtiologije te zaštite okoliša i prirode. 
Izv. Prof. dr.sc. Gioconda Millotti, zaposlena je na Fakultetu prirodnih znanosti u Puli. Poslijediplomski doktorski studij Farmacije  završila je na Fakultetu Kemije i Farmacije u Innsbrucku, Austrija. Diplomirala je na studiju Farmaceutske kemije i tehnologije na Farmaceutskom Fakultetu u Trstu. Autorica je i koautor više znanstvenih radova vezanih za nove formulacije lijekova morske invazivne vrste.