Saša Lakić: Što se skriva u našem tijelu?

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 23:30 - 10:30

Mjesto održavanja:
Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
DV Pula, PO Centar – skupina Bistrići

Lokacija (prostorija):
MŠP

Detalji

Skupini djece u dobi od pet godina do polaska u školu biti će prikazan praktikum analitičke kemije koji se koristi pri kemijskim analizama (digestor, analitička vaga) te druga napredna kemijska tehnologija.

Biografija:

Saša Lakić, profesor biologije i kemije u Medicinskoj školi Pula, 20 godina radnog staža, voditelj brojnih edukacija za profesore kemije, sudjelovao je u radu državnog povjerenstva za kurikularnu reformu, pripremao ispite iz kemije za NCVVO. Također, autor je nacionalnih ispita iz kemije.