Filip Šugar, Robert Milovan: Korištenje umjetne inteligencije u dizajnu i proizvodnji proizvoda

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 8:00 - 9:00

Mjesto održavanja:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Detalji

Budući da je umjetna inteligencija prisutna u mnogim područjima ljudskoga djelovanja, doznat ćemo kakva je i kolika njena uloga u dizajniranju modela i proizvodnji proizvoda. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanja - Može li umjetna inteligencija u potpunosti zamijeniti ulogu čovjeka u kreativnom i inovativnom razvoju nekog proizvoda?

Biografija:

Filip Šugar, nastavnik strojarske grupe predmeta od 2016. godine u Tehničkoj školi u Puli, trenutnog zvanja nastavnik – mentor. Završio je srednju Tehničku školu u Puli smjer elektrotehničar. Završio je Tehnički fakultet u Rijeci, smjer inženjerstvo materijala, te stekao naziv magistar inženjer strojarstva. Radom u obrazovanju započeo je još kao student na drugoj godini fakulteta i to predajući u Prvoj privatnoj osnovnoj školi Juraj Dobrila s p. j. Pula kao suradnik u nastavi, kao i na brojnim zamjenama u školstvu.
Dio svog radnog vijeka proveo je kao konstruktor/projektant u firmi CADCON d. o. o., te je kao vanjski suradnik predavao na Tehničkom fakultetu u Puli smjera Proizvodnog strojarstva kao asistent na predmetima Elementi strojeva I i II.
Svojim radom u školi sudjelovao je u nizu projekata, županijskim i državnim natjecanjima, a posebno je zainteresiran za edukaciju i promoviranje novih, inovativnih načina proizvodnje aditivnom tehnologijom.