Tino Krelja: Pametna rasvjeta

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 12:30 - 13:30

Mjesto održavanja:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Detalji

Razvojem tehnologije povećava se izbor tehničkih rješenja, kvaliteta života postaje sve bolja i ugodnija. Pravilnim upravljanjem moguće je postići uštedu energije i maksimalno iskoristiti umjetnu svjetlost.
U ovom izlaganju naglasak će biti na vrste pametnog upravljanja rasvjetom.

Biografija:

Tino Krelja rođen je 26. ožujka 1988. godine u Puli, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je u Puli, a 2001. godine upisao je Tehničku školu u Puli, smjer Elektrotehničar. Maturirao je 2006. i upisao je preddiplomski stručni studij na Visokoj tehničkoj školi u Puli - Politehnički studij. Od 2007. do 2009. godine radi kao demonstrator na predmetu Elektrotehnika. 2009. godine diplomirao je na predmetu Elektrotehnike te stekao zvanje stručni prvostupnik inženjer politehnike.
U rujnu 2010. godine  zapošljava se u Tehničkoj školi u Puli kao  nastavnik praktične nastave, gdje je predavao u smjerovima tehničar za mehatroniku i elektrotehničar. Predavao je predmet radioničke vježbe. Osim predmeta radioničke vježbe,  predavao je i laboratorijske vježbe iz predmeta: elektronički sklopovi, digitalna elektronika, robotika, upravljanje i regulacija, energetska elektronika i vođenje procesa računalom. Na Pedagoškom fakultetu u Puli 2012.  godine odslušao je i položio pedagošku grupu predmeta te iste godine položio stručni ispit. 2013. godine završio je specijalistički stručni studij na Politehnici u Puli i stekao zvanje stručni specijalist upravljanja procesima.  2013. godine sudionik je na projektu SMILE in VET, kod izrade kurikuluma za predmet Pametne kuće. 2013. godine sudionik je projekta MESA u kojem  je izrađen električni automobil (bagi). Od 2018. godine sudionik je projekta 3D for VET, projekt koji se bavi 3D tehnologijama. Od 2019. izabran je u nastavno zvanje mentor.