Mauro Maretić: Inteligencija i proizvodnja

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 11:30 - 12:30

Mjesto održavanja:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Detalji

Proizvodnja je primjena prirodnih znanosti u realizaciji materijalnih dobara. Inteligencija je snalaženje u novonastalim situacijama. U povijesti su se proizvodna rješenja postizala promatranjem prirode, bez dubljeg razumijevanja. Neke stare tehnologije koje se i danas koriste tek su se u posljednje vrijeme u potpunosti teoretski shvatile.

Biografija:

Mauro Maretić rođen je 5. siječnja 1967. godine u Puli, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je u Puli, a 1984. godine upisao je Tehničku školu u Puli, smjer Mehaničar za električne sklopne aparate i uređaje. Maturirao je 1986. godine i nakon odsluženog vojnog roka 1987. upisao je sveučilišni dodiplomski studij strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je na proizvodnom smjeru u rujnu 1996. godine s radom Nitriranje, te stekao zvanje diplomirani inženjer strojarstva. U ožujku 1997. godine stalno se zapošljava u Tehničkoj školi u Puli kao nastavnik strojarske grupe predmeta, gdje je predavao sljedećim smjerovima: strojarski tehničar, tehničar za mehatroniku, brodograđevni tehničar i elektrotehničar. Predavao je predmete: tehnički materijali, tehničko crtanje i nacrtna geometrija, alatni strojevi, mjerenje i kontrola, tehnološki procesi, obrada materijala, finomehanika, alati i naprave, tehnička mehanika, pneumatika, hidraulika, hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji. 1998. i 1999. godine na Pedagoškom fakultetu u Puli odslušao je i položio pedagošku grupu predmeta (psihologija odgoja i obrazovanja, didaktika, opća pedagogija, metodički praktikum), a 2000. godine stručni ispit, čime je stekao sve uvjete za rad u srednjoj školi. Osim vođenja teoretske nastave, bio je voditelj učionice za automatiku. Od 2002. do 2006. godine bio je voditelj Aktiva strojarstva, brodogradnje i metalurgije za Istarsku županiju. Tijekom rada u školi s ciljem nastavno-stručnog usavršavanja bio je polaznik brojnih seminara: Upravljanje NC i CNC tehnikom, Mjerenje i kontrola, kontrola kvalitete, Priprema i izvođenje nastave i vježbi iz osnova regulacije, Priprema i izvođenje nastave i vježbi iz elektropneumatskih upravljanja, Automatsko vođenje procesa, Priprema i izvođenje nastave i vježbi iz hidraulike, Osnovni radni tečaj iz CNC tokarenja. 2005. i 2006. godine radio je kao vanjski suradnik u obrazovanju odraslih. Od kolovoza 2005. do siječnja 2019. vanjski je suradnik Visoke tehničke škole u Puli na predmetima Tehnika materijala I i II, te Karakterizacija materijala. U siječnju 2007. godine upisuje na Tehničkom fakultetu u Rijeci Poslijediplomski doktorski studij, modul Proizvodno strojarstvo. 2013. godine sudionik je na projektu SMILE in VET, kod izrade kurikuluma za predmet Pametne kuće. Od 2014 godine bio je sudionik na projektima Optimisation and Modelling of Thermal Processes of Materials i Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala. 2017 godine obranio je doktorsku disertaciju. Od 2019 godine izabran je u nastavno zvanje mentora.