Ines Kovačić i Branka Piton: Mekušci – Inteligentna rješenja u službi očuvanja

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 8:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica, predavanje

Publika:
Opća populacija

Detalji

Polaznici radionice će moći opisati prilagodbe mekušaca na životne uvjete okoliša i prilagodbe kroz evoluciju. Radionice će se provoditi o školjkašima i puževima, te prilagodbama u fiziologiji i ekologiji. Prikazat će se projekcija građe ljušture školjkaša odnosno kućica puževa kroz matematičke projekcije.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Ines Kovačić zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Autorica i koautorica je više znanstvenih i stručnih radova, osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, te sveučilišnog priručnika. Sudjeluje u programima popularizacije znanosti više do 10 godina. Članica je Hrvatskog biološkog društva i Hrvatskog toksikološkog društva.
Branka Antunović - Piton, radi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Autorica je i koautorica mnogih osnovnoškolskih udžbenika iz matematike te stručnih i znanstvenih radova. Sudjeluje u programima popularizacije znanosti više od 5 godina kroz Festival znanosti, te više od 20 godina kroz rad u Matematičkom društvu "Istra", gdje je i predsjednica. Članica je Hrvatskog matematičkog društva.