Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2024. [.pdf]

O ČEMU KUKCI RAZMIŠLJAJU? Ankica Sarajlić, Ivana Majić, Mirjana Brmež, Josipa Puškarić, Tamara Siber, Mirela Varga, Ana Županić, Marta Lekić

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 9:30 - 13:00

Mjesto održavanja:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Laboratorijski praktikum za fitopatologiju, entomologiju i nematologiju (401)