Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2024. [.pdf]

PAMETNI LABORATORIJ, Barbara Viljetić, Teuta Opačak-Bernardi, Ivan Ćorić, Aida Imeri, Matea Jagodić, Tia Plenča

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 11:00
četvrtak 25.4.2024., 10:00 - 11:00
petak 26.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Vježbaonica za kemiju i biokemiju