Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2024. [.pdf]

HRANA ZA MOZAK, HRANA ZA TIJELO – DA TI BUDE ZABAVAN ŽIVOT I DOBRO TI STOJI ODIJELO, Ines Drenjančević, Ana Stupin, Ivana Jukić, Zrinka Mihaljević, Nikolina Kolobarić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
vježbaonica za Histologiju