Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OGULIN - program FZ 2024. [.pdf]

Kreativno rješavanje problema,
Ljerka Salopek Bacanović

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Prva osnovna škola, Bolnička 11, Ogulin

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
POŠ